Non Formal Education is my power 2 

Projekt o tytule "Non Formal Education is my Power 2" to projekt stworzony przez sześciu partnerów z: Grecji, Rumunii, Portugalii, Polski i Finlandii. Był to kurs szkoleniowy, który jest kontynuacją wcześniejszego kursu również przeprowadzonego w Polsce. Kurs odbył się 11-13 kwietnia 2018 roku w Teresinie.

Razem w projekcie uczestniczyło 29 osób, w tym cztery osoby niesłyszące z dwóch różnych państw. Towarzyszyli im tłumacze języka migowego.

Jego główne cele to:

Głównym rezultatem tego szkolenia, oprócz oczywiście podniesienia kompetencji w wykorzystywaniu NFE czy zdobycia umiejętności dopasowania się do profilu grupy młodych ludzi, były filmy nagrane i zmontowane przez uczestników, w których uczestnicy podają instruktaż konkretnych aktywności przeprowadzanych metodami pozaformalnymi (jeden film - jedna aktywność). Filmy te są nie tylko zamieszczone na stronach www, ale głównie udostępnione w Salto toolbox oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i Snapchat. Zrobione są w różnych językach zawsze z tłumaczeniem na język angielski i migowy. Grupą docelową są zarówno osoby znające temat NFE jak i te, dla których nasze filmy z instruktażem będą nowym tematem  i inspiracją do działania. Aż trudno sobie wyobrazić jak dalece mogą oddziaływać takie filmy.... :)

 

Zapraszamy do obejrzenia: