Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI REALIZUJE PROJEKT  „DŹWIĘKI I SŁOWA” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON I ŚRODKÓW WŁASNYCH.

PROJEKT OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2019 R. DO 31.03.2022 R.

ETAP I: 1.04.2019 - 31.03.2020

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W I ETAPIE TJ. OD 1.04.2019. DO 31.03.2020 R. WYNOSI: 250 101,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 230 581,00 ZŁProjekt Dźwięki i słowa

ŚRODKI WŁASNE: 19 520,00 ZŁ

 

ETAP II: 1.04.2020 - 31.03.2021

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W II ETAPIE, WYNOSI: 307 123,40 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 287 603,40 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 19 520,00 ZŁ

 

ETAP III: 1.04.2021 - 31.03.2022

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W III ETAPIE, WYNOSI:

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON:

ŚRODKI WŁASNE:

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „Dźwięki i Słowa

 • Rehabilitacja słuchu
 • Terapia ogólnorozwojowa
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym
 • Rehabilitacja domowa dorosłych
 • Logorytmika
 • Arteterapia
 • Poradnictwo indywidualne bezpośrednie beneficjentów
 • Poradnictwo indywidualne pośrednie
 • Poradnictwo indywidualne psychologiczne
 • Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy.

Wszystkie formy wsparcia w trakcie trwania I etapu projektu będą realizowane w każdym miesiącu od 01.04.2019-31.03.2020.

 

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.