Projekt o tytule "Non Formal Education is my Power 2" to projekt stworzony przez sześciu partnerów z: Grecji, Rumunii, Portugalii, Polski i Finlandii. Był to kurs szkoleniowy, który jest kontynuacją wcześniejszego kursu również przeprowadzonego w Polsce. Kurs odbył się 7-9 marca 2018 roku w Teresinie.

Razem w projekcie uczestniczyło 29 osób, w tym cztery osoby niesłyszące z dwóch różnych państw. Towarzyszyli im tłumacze języka migowego.

Jego główne cele to:

 • zwiększenie kompetencji w zakresie używania narzędzia jakim jest edukacja pozaformalna
 • dogłębne poznanie podejścia pozaformalnego
 • doświadczenie różnych aktywności bazujących na podejściu pozaformalnym
 • zdobycie i wykorzystanie w praktyce umiejętności adaptacji
 • przedstawionych aktywności do grup młodzieżowych o różnych profilach i wyzwaniach
 • rozpowszechnienie poznanych metod poprzez promocję filmów stworzonych w trakcie projektu  - filmy prezentujące i wyjaśniające różne metody pracy bazujące na podejściu pozaformalnym
 • interkulturowość z uwzględnieniem kultury głuchych
 • zapoznanie się z działalnością i profilem organizacji partnerskich

Głównym rezultatem tego szkolenia, oprócz oczywiście podniesienia kompetencji w wykorzystywaniu NFE czy zdobycia umiejętności dopasowania się do profilu grupy młodych ludzi, były filmy nagrane i zmontowane przez uczestników, w których uczestnicy podają instruktaż konkretnych aktywności przeprowadzanych metodami pozaformalnymi (jeden film - jedna aktywność). Filmy te są nie tylko zamieszczone na stronach www, ale głównie udostępnione w Salto toolbox oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i Snapchat. Zrobione są w różnych językach zawsze z tłumaczeniem na język angielski i migowy. Grupą docelową są zarówno osoby znające temat NFE jak i te, dla których nasze filmy z instruktażem będą nowym tematem  i inspiracją do działania. Aż trudno sobie wyobrazić jak dalece mogą oddziaływać takie filmy.... :)

 

Zapraszamy do obejrzenia:

 

 

 - Telewizja w Polskim Języku Migowym

 

 

 

 - Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO"

 

 

 
 

 

- Kwartalnik "Świat Ciszy"

 

 

 

 

- wszystko o nowoczesnych aparatach słuchowych

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz Polskim Związkiem Głuchych Oddział Opolski realizuje projekt

„Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego

realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji słuchu poprzez organizację usług asystenckich uzupełnionych o działania włączające w obszarze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, działania skierowane do personelu służb świadczących dla nich usługi oraz działania uświadamiające.  Dodatkowymi celami  projektu są:

 • Wzrost ilości usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
 • Zwiększenie liczby personelu służb lokalnych posługujących się podstawami języka migowego
 • Wzrost kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych i społecznych oraz podniesienie poziomu motywacji oraz wzrost samooceny u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie przysługujących praw konsumenckich, rodzinnych itd.
 • Wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej u osób z dysfunkcjami słuchu
 • Zwiększenie świadomości społecznej w obszarze problematyki osób z dysfunkcjami słuchu wśród mieszkańców województwa opolskiego

W chwili obecnej rozpoczynamy rekrutację pierwszych dwóch grup uczestników w ramach zadania

„Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych”

 

W ramach zadania zrealizowanych zostanie 448 h warsztatów dla 4 grup po 10 os./gr w podziale 112h/gr.
(w tym 64 h/gr – kurs języka migowego).  Warsztaty będą miały charakter stacjonarny oraz wyjazdowy.

Celem warsztatów wyjazdowych (48 h/gr, 3×2 dni/gr) jest przekazanie informacji nt. funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu w życiu społecznym i zawodowym, przekazanie informacji odnośnie ich praw, barier  i ograniczeń na jakie napotykają w życiu codziennym, uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przekazanie wiedzy nt. pracy (komunikacji) z osób z  dysfunkcją słuchu oraz jej rodziną.

Celem warsztatów stacjonarnych – kurs języka migowego  (64 h/gr) jest przełamywanie barier komunikacyjnych z osobami z dysfunkcją słuchu poprzez naukę j. migowego, zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się na poziomie podstawowym j. migowym w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z osobami głuchoniemymi.

Adresaci:  pracownicy służb świadczących usługi w społeczności lokalnej (m.in. urzędnicy, pracownicy socjalni, policjanci, strażacy, pracownicy służby zdrowia, pracownicy i wolontariusze organizacji pozarządowych, itp.)

 Miejsce realizacji:

 • szkolenia wyjazdowe: Hotel na terenie Miasta Opole (organizator zapewnia noclegi, wyżywienie, materiały szkoleniowe)
 • kurs języka migowego: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51, III piętro

Formularze rekrutacyjne można składać w siedzibie
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole

drogą pocztową lub osobiście, a także skanem na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wstępny harmonogram spotkań

Serdecznie zapraszamy!

OPOLE

Iwona Błaszczyk tel. kom. 609 323 240 (od 01.04.2018)

Jarosław Duszak tel. kom. 790 800 916

 

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Irena Białuska tel. kom. 533 124 576

 

KLUCZBORK

Ewa Gowin tel. kom. 663 361 021

 

NYSA

Jolanta Jakiwiczuk tel. kom. 663 464 453

 

STRZELCE OPOLSKIE

Antoni Sznura tel. kom.  536 509 385