25 lutego 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Polski Zwizek Guchych Oddzia Opolski realizuje projekt " W ciszy przez ycie", ktrego gwnym celem jest zwikszenie samodzielnoci 150 osb powyej 18 roku ycia, z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci  z uszkodzonym narzdem suchu ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym), ktrzy s mieszkacami wojewdztwa opolskiego. Realizowany jest w okresie od 1.04.2013 do 31.03.2016r. Korzystajcy z pomocy specjalisty uczy si zaatwiania spraw, tworzenia dokumentw, rozwija swoje kompetencje komunikacyjne i spoeczne.

Projekt realizowany jest w 5 Orodkach Wsparcia dla Osb z Wad Suchu zlokalizowanych w miastach:

Opole  ul. 1 Maja 21
Kdzierzyn Kole ul. Przechodnia 6
Kluczbork Rynek 1
Nysa ul. Moniuszki 5
Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16

Rodzaje podejmowanych dziaa w ramach projektu:

 • wiadczenie pomocy indywidualnej w sprawach yciowych m.in. pisanie poda i pism, tumaczenie treci pism, poredniczenie w rozmowach midzy pracownikiem niesyszcym a pracodawc, rozwizywanie konfliktw. W przypadku koniecznoci skorzystania z tej formy pomocy konieczny jest bezporedni kontakt ze specjalist ds. rehabilitacji niesyszcych i indywidualna rozmowa w jzyku migowym
 • wiadczenie usugi tumacza migowego w rnych typach instytucji uytecznoci publicznej,
 • prowadzenie wietlic rodowiskowych dla osb niesyszcych m.in. prowadzenie k zainteresowa, organizowanie imprez i spotka umoliwiajcych zapoznanie si z nowymi technologiami, prowadzenie zaj terapeutycznych,
 • organizowanie indywidualnych spotka z psychologiem lub prawnikiem
 • prowadzenie warsztatw z jzyka polskiego dla 4 grup 5 osobowych ( 1 grupa 42 godziny- 1 raz w tygodniu po 2 godziny)
 • realizowanie dziaa promocyjnych i informacyjnych, ktrych celem jest zwikszanie wiadomoci spoecznej oraz wpywanie na jako otoczenia osb guchych.

Projekt przewiduje  tworzenie indywidualnych planw dziaa dla kadej osoby niepenosprawnej biorcej udzia w przedsiwziciu. Opiera si na zasadzie, i kady czowiek ma inne oczekiwania i predyspozycje, dlatego zasada "wszystko dla wszystkich" nie przynosi oczekiwanych rezultatw. Kadorazowo plan dziaania indywidualnego bdzie poprzedzony przeprowadzeniem rekrutacji uczestnikw. Utworzenie grupy umoliwi okrelenie waciwych planw dziaa.

Rekrutacja uczestnikw jest prowadzona w sposb cigy, przez cay okres realizacji projektu. O udziale  decydowa bdzie kolejno zgosze.W razie wikszego zainteresowania bdzie prowadzona lista rezerwowa.

Projekt wspfinansowany przez PFRON  w ramach realizacji zada w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnieniu osb niepenosprawnych.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1088644
Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw