21 sierpnia 2017
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Projekt "W ciszy przez życie"

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski realizuje projekt " W ciszy przez życie", którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 150 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  z uszkodzonym narządem słuchu ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa opolskiego. Realizowany jest w okresie od 1.04.2013 do 31.03.2016r. Korzystający z pomocy specjalisty uczy się załatwiania spraw, tworzenia dokumentów, rozwija swoje kompetencje komunikacyjne i społeczne.

Projekt realizowany jest w 5 Ośrodkach Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:

Opole  ul. 1 Maja 21
Kędzierzyn Koźle ul. Przechodnia 6
Kluczbork Rynek 1
Nysa ul. Moniuszki 5
Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16

Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:

 • świadczenie pomocy indywidualnej w sprawach życiowych m.in. pisanie podań i pism, tłumaczenie treści pism, pośredniczenie w rozmowach między pracownikiem niesłyszącym a pracodawcą, rozwiązywanie konfliktów. W przypadku konieczności skorzystania z tej formy pomocy konieczny jest bezpośredni kontakt ze specjalistą ds. rehabilitacji niesłyszących i indywidualna rozmowa w języku migowym
 • świadczenie usługi tłumacza migowego w różnych typach instytucji użyteczności publicznej,
 • prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in. prowadzenie kół zainteresowań, organizowanie imprez i spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 • organizowanie indywidualnych spotkań z psychologiem lub prawnikiem
 • prowadzenie warsztatów z języka polskiego dla 4 grup 5 osobowych ( 1 grupa 42 godziny- 1 raz w tygodniu po 2 godziny)
 • realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz wpływanie na jakość otoczenia osób głuchych.

Projekt przewiduje  tworzenie indywidualnych planów działań dla każdej osoby niepełnosprawnej biorącej udział w przedsięwzięciu. Opiera się na zasadzie, iż każdy człowiek ma inne oczekiwania i predyspozycje, dlatego zasada "wszystko dla wszystkich" nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Każdorazowo plan działania indywidualnego będzie poprzedzony przeprowadzeniem rekrutacji uczestników. Utworzenie grupy umożliwi określenie właściwych planów działań.

Rekrutacja uczestników jest prowadzona w sposób ciągły, przez cały okres realizacji projektu. O udziale  decydować będzie kolejność zgłoszeń.W razie większego zainteresowania będzie prowadzona lista rezerwowa.

Projekt współfinansowany przez PFRON  w ramach realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

     

Koła terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprzątający
  Pracownik sprzątający Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1015396
Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników